Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Σενάριο

Σκέφτηκα το σενάριο μου να είναι διαθεματικό και να εμπεριέχει μαθηματικά και επιχειρηματολογία από το μάθημα της έκθεσης।
Η ιδέα περίπου είναι η εξής: Χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες και επιλέγουν μια μαθηματική ανακάλυψη της αρεσκείας τους (π।χ। τριγωνομετρία ή ένα θεώρημα όπως το πυθαγόρειο)। Κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με το θέμα τους και συντονίζονται με ασύγχρονη κουβέντα σε ένα φόρουμ।(ποιοί ασχολήθηκαν με το θέμα, που χρησιμεύει κτλ) Ετοιμάζουν μια παρουσίαση με ένα εργαλείο web2 που δεν έχω σκεφτεί ακόμα(!!) και κοινοποιούν τις παρουσιάσεις τους σε ένα κοινό blog της τάξης।
Tέλος διοργανώνεται ένα debate όπου οι μαθητές αξιοποιούν ότι συγκέντρωσαν προκειμένου να υποστηρίξουν την μαθηματική ανακάλυψη της επιλογής τους।
Οι προβληματισμοί μου είναι 1)ότι δεν έχω βάλει μέσα κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό 2)αν τα εργαλεία που έχω βάλει είναι τα κατάλληλα και ३)δεν είμαι σίγουρη πως πρέπει ο καθηγητής να κατευθύνει τους μαθητές στη χρήση του διαδικτύου।
Η καινούρια ιδέα μου είναι ως εξής। Στο λογισμικό गेओगेब्र δίνεται μια δραστηριότητα σύνδεσης της άλγεβρας με τη γεωμετρία। Στην πρώτη φάση η τάξη θα χωριστεί σε δύο ομάδες και η καθε μια θα κατασκευάσει ένα ισοσκελές και ένα ισόπλευρο τρίγωνο αντίστοιχα। Επειδή δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία σκέφτομαι οι δύο ομάδες να έχουν από έναν χώρο στο विकी όπου θα συζητούν και θα συντονίζουν τη σκέψη τους। στο τέλος η καθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει την ιδέα του στη σελίδα। Στη διάρκεια όλων των άλλων φάσεων είναι καλό να συνεχίζετε η συνομιλία στο विकी για ανταλλαγή απόψεων κατά τη διερεύνηση.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Ουσιαστικό ερώτημα

Ποιος ο ρόλος της απόδειξης στη ζωή μας και σε ποιες πτυχές της ζωής μας αυτή είναι απαραίτητη; Ποια είναι η σημασία της στα μαθηματικά;